O‘zbekistonda 6 va undan ko‘p a’zolariga ega uy xo‘jaliklari 39,1 % ni tashkil etadi

O‘zbekistonda 6 va undan ko‘p a’zolariga ega uy xo‘jaliklari 39,1 % ni tashkil etadi

Davlat statistika qo‘mitasining uy xo‘jaliklari tanlanma kuzatuvlari ma’lumotlariga asosan 2022- yilning yanvar-avgust holatiga ko‘ra bir kishilik uy xo‘jaliklari ulushi – 2,7 %, ikki kishilik – 6,7 %, uch kishilik – 11,0 %, to‘rt kishilik -18,2 %, besh kishilik – 22,3 % hamda olti va undan ko‘p kishilik uy xo‘jaliklari – 39,1 % ni tashkil etmoqda.